Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

51% interneutów wykorzystuje sieć do zawierania nowych znajomości. Choć 89% osób ujawnia przy tym choć jedna ze swoich danych osobowych, zazwyczaj imię, to jednak większość jest ostrożna. Jedynie 6% internautów ujawniło je wszystkie.

Ukazały się najnowsze wyniki badań prof. Z. Izdebskiego "Seks w Internecie", zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie firmy Schering Polska.

Wynika z nich, że większość internautów - bo aż 70% - nigdy nie ujawniło swojego adresu zamieszkania. 64% osób nie podało numeru swojego telefonu stacjonarnego, 62% nie pokazało swojego zdjęcia, a 58% nie podało nazwiska.

Najczęściej internauci ujawniają swoje imię - nie podało go jedynie 14% przebadanych internautów, numer telefonu komórkowego - nie ujawniło go 43% internautów, adres e-mailowy - nie podało go 31% badanych.

Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

Ujawnianie danych personalnych

Internet, dzięki anonimowości użytkowników, sprzyja podawaniu fałszywych danych. Internauci najczęściej kłamią podając swój wiek, co zrobił przynajmniej raz co drugi badany. 42% osób podaje też fałszywe miejsce zamieszkania, 35% fałszywie opisuje swój wygląd, a 29% zmyśla opowiadając o swoich zainteresowaniach.

Internauci rzadko podają nieprawdziwe informacje odnośnie swojej orientacji seksualnej - robi tak 11%. Nieco częściej nieszczerzy w tej kwestii są mężczyźni niż kobiety (17% vs. 9%).

Młodsi internauci w wieku 15-19 lat rzadziej od starszych ujawniają swoje dane osobowe. Częściej natomiast kłamią, szczególnie odnośnie swego wieku i wizerunku, a także wykształcenia, zainteresowań i miejsca zamieszkania.

Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

Podawanie fałszywych danych personalnych

Po ujawnieniu swoich danych jedynie zaledwie 2% internautów zawierających nowe znajomości w sieci doświadczyło przykrych konsekwencji. Nominalnie jest to jednak aż 60 tys. osób - przypomniał Zbigniew Izdebski, autor badania. Jak życie pokazuje, te przykre konsekwencje mogą mieć różny charakter, od nieszkodliwych po zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego częściej powinniśmy podejmować programy edukacyjne dotyczące potrzeby bezpiecznego korzystania z Internetu - skomentował.

W badaniu wzięło udział 510 internautów, którzy korzystają z czatów i/lub komunikatorów.