TPSA pozbywa się akcji Eutelsatu

Telekomunikacja Polska sprzedała ponad 23 mln akcji spółki Eutelsat, potężnego operatora satelitarnego. W wyniku transakcji otrzymała ok. 140 mln zł.

Nie wiadomo, kto jest nabywcą sprzedanych akcji. Telekomunikacja Polska podkreśla, że celem transakcji jest pozyskanie nowych funduszy na rozwój usług telekomunikacyjnych oraz odcięcie się od przedsięwzięć, które nie służą tej polityce.

Telekomunikacja Polska sprzedała ponad 23 mln posiadanych akcji Eutelsatu.

"Transakcja będzie miała wpływ na zwiększenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego za trzeci kwartał 2004 roku o około 140 mln złotych przed opodatkowaniem" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie operatora.