Polak codziennie w internecie

Według wyników badań TNS Interbus, z internetu korzysta codziennie co drugi polski internauta. Co czwarty z internautów korzystających z internetu codziennie jest klientem banku internetowego, a co trzeci z nich robi zakupy online.

Wśród osób korzystających z internetu codziennie, nieco więcej jest mężczyzn, którzy stanowią 53% tej grupy. Codziennymi użytkownikami Internetu są częściej internauci w wieku 30-49 lat (56%) niż młodsi, w wieku 15-29 lat (46%). pośród osób po 50 roku życia do codziennego korzystania z internetu przyznaje się 45% z nich.

Jeszcze w 2001 roku codziennie korzystało z internetu 27% internautów będących mężczyznami i 19% kobiet-internautek. Wciąż rośnie więc liczba internautów często korzystających z internetu.

"Codzienni" internauci najczęściej korzystają z internetu w domu. W pracy korzysta z internetu aż 36% osób wieku 30-49 lat. Osoby w wieku 15-29 najczęściej korzystają z sieci w szkole oraz u znajomych.

Polak codziennie w internecie

Odsetek internautów korzystających z internetu codziennie według wieku

Codzienny kontakt z Internetem deklaruje 60% internautów z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na wsi do codziennego korzystania z internetu przynaje się 30% osób.

Polak codziennie w internecie

Odsetek internautów korzystających z internetu codziennie

Wyniki pochodzą z ciągłego, deklaratywnego badania TNS Interbus realizowanego co miesiąc przez TNS OBOP na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.