Ebay: wyniki finansowe spełniły oczekiwania analityków

Wyniki finansowe Ebay Inc. za drugi kwartał 2006 spełniły oczekiwania analityków. Przychody wyniosły 1,41 miliarda USD i były o 30% wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 250 mln USD.

Przychody z działalności aukcyjnej eBay wyniosły 1,03 miliarda USD, o 22% więcej niż w drugim kwartale 2005. Przychody z tytułu systemu płatności PayPal wyniosły 339 mln USD i były wyższe o 39%. Telefonia internetowa Skype przyniosła EBay Inc. 44 mln USD, to o 26% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Spółka EBay Inc. poinformowała, że zamierza przeznaczyć 2 miliardy USD na wykup własnych akcji (buyback). Po ogłoszeniu wyników ceny akcji spółki wzrosły o 6%.