Co trzeci Polak ma dostęp, co czwarty jest internautą

Jak wynika z najnowszych danych TNS OBOP, od 2000 roku do końca 2004 odsetek Polaków mających dostęp do internetu wzrósł z 19% do 33%. Co czwarty jest internautą.

Wśród osób, które mają dostęp do internetu nieznacznie przeważają mężczyźni - 37% versus 30% kobiet. Jeszcze w grudniu 2000 roku dostęp do internetu deklarowało jedynie 22% mężczyzn i 16% kobiet.

Mężczyźni to bardziej aktywni internauci. Przynajmniej raz w miesiącu korzysta z internetu 29% z nich, w porównaniu do 21% kobiet. W grudniu 2000 roku jedynie 16% mężczyzn i 11% kobiet korzystało przynajmniej raz w miesiącu z internetu.

Co trzeci Polak ma dostęp, co czwarty jest internautą

Odsetek osób mających dostęp do internetu

Obecnie 24% internautów korzysta z sieci w pracy i tyle samo w szkole lub na uczelni. Najwięcej osób korzysta z internetu w domu - aż 70%. Cztery lata temu jedynie 36% internautów korzystało z internetu w domu. Bardziej zaś popularne miejsca to praca i uczelnia.

Co trzeci Polak ma dostęp, co czwarty jest internautą

Miejsce korzystania z internetu

Coraz popularniejsze stają się zakupy dokonywane przez internet - z takiej oferty skorzystał już co trzeci internauta i co piąta internautka.

Co trzeci Polak ma dostęp, co czwarty jest internautą

Odsetek internautów, którzy kiedykolwiek dokonali zakupu przez internet

Wyniki pochodzą z ciągłego, deklaratywnego badania TNS Interbus realizowanego co miesiąc przez TNS OBOP na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.